Điều Khoản Sử Dụng

Các Điều Khoản và Điều Kiện

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng và từ chối trách nhiệm của chúng tôi trước khi sử dụng trang web này. Sử dụng trang web này, cho chúng tôi biết rằng bạn đồng ý với các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của chúng tôi, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Khi đồng ý với các điều khoản này, bạn có thể tải xuống miễn phí tài liệu được hiển thị trên trang web này cho mục đích phi thương mại, cá nhân. Bạn có thể giữ lại tất cả bản quyền và tất cả các thông báo độc quyền khác theo quy định dưới đây. Tuy nhiên, bạn không được sửa đổi, phân phối, truyền tải, tái sử dụng, đăng lại hoặc sử dụng nội dung của trang cho mục đích công cộng hoặc thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, âm thanh và video mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của FSP.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Điều khoản sử dụng

Nội dung của trang này và chính trang đó là tài sản duy nhất của FSP và được bảo vệ bởi luật bản quyền.

Nhãn hiệu thương hiệu, các nhãn hiệu khác, logo, tên, hình ảnh và sản phẩm được hiển thị trên trang web này đã được đăng ký và chưa đăng ký nhãn hiệu hoặc các tài sản trí tuệ khác thuộc quyền sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép bởi FSP hoặc bên thứ ba.

Việc sử dụng trang web này và nội dung của trang web bao gồm các nhãn hiệu dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FSP, ngoài việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn, đều bị ngiêm cấm, và mọi hành vi sử dụng hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ FSP khác sẽ ngay lập tức và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép được thông qua bất kỳ phương tiện pháp lý liên quan nào, bao gồm truy tố hình sự, lệnh cấm và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Do đó, nhãn hiệu của thương hiệu, các nhãn hiệu khác, các logo, tên, hình ảnh và sản phẩm được hiển thị trên trang web này không được lập trên bất kỳ khoản tài trợ nào, theo công bố, ngăn chặn hoặc cách khác, hoặc bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của FSP.

Thông tin trong thông tin liên lạc của bất kỳ loại thông tin nào được bạn chuyển đến trang web này được coi là không bảo mật và sẽ là tài sản của FSP. FSP có thể sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào, mà FSP cho là phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, tạo các trang web tùy chỉnh và mục đích tiếp thị.

Chính sách bảo mật

FSP cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách truy cập vào trang web của mình dựa trên chính sách Quyền riêng tư của FSP. Trong mọi trường hợp và theo yêu cầu, FSP sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi cơ sở dữ liệu, điều đó đồng nghĩa với việc hủy đăng ký của bạn.

Từ chối trách nhiệm

Trang web này và nội dung của nó được cung cấp dựa trên FSP không đại diện hay bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về tính thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm, liên quan đến các điều này.

Liên quan đến nội dung của trang web này, FSP không đảm bảo cũng như không thể hiện tính chính xác của thông tin trên trang web này và FSP từ chối mọi trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với các lỗi và thiếu sót có thể có của nội dung của trang web này.

Liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi FSP có thể được cung cấp trong trang web này để thuận tiện. FSP không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc vận hành các trang web đó.

FSP không đảm bảo cũng như tuyên bố rằng việc bạn sử dụng nội dung của trang web này sẽ không cấu thành sự xâm phạm quyền của các bên thứ ba.

Việc bạn sử dụng và duyệt web của bạn trong trang web này có thể có nguy cơ của riêng bạn. Do đó FSP từ chối mọi trách nhiệm pháp lý dưới mọi hình thức và dưới mọi hình thức pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại cho thiết bị máy tính hoặc hệ thống máy tính hoặc mạng mà máy tính của bạn được kết nối.

FSP có quyền thay đổi, sửa đổi, thay thế hoặc xóa bất kỳ nội dung nào hoặc có thể hạn chế quyền truy cập hoặc ngừng phân phối trang web này bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của mình.

Việc bạn truy cập và sử dụng trang web này và nội dung của tài liệu này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Đài Loan.