Nguồn máy tính

 • CANNON PRO
 • DAGGER PRO
 • FlexGURU
 • HEXA 85+
 • HEXA 85+ PRO ATX3.0
 • HV PRO
 • HYDRO (K)
 • HYDRO G
 • HYDRO G PRO
 • Hydro G PRO ATX3.0(PCIe5.0)
 • HYDRO GE
 • Hydro GT PRO
 • Hydro K PRO
 • Hydro K PRO ATX3.0
 • Hydro M PRO
 • HYDRO PRO
 • HYDRO PTM
 • HYDRO PTM PRO
 • Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0)
 • Hydro PTM X PRO ATX3.0 PCIe5.0
 • HYDRO PTM+
 • Hydro Ti PRO
 • Hydro Ti PRO
 • HYN
 • HYPER K
 • HYPER K PRO ATX3.0
 • HYPER M85+
 • PCIe Gen 5
 • Non PCIe Gen 5
 • Titanium/Titan
 • Platinum/Bạch kim
 • Gold/Vàng
 • Silver/Bạc
 • Bronze/Đồng
 • Standard/Cơ bản
 • MEET 80 PLUS
 • 1200W trở lên
 • 800 to 1000
 • 700 to 799
 • 600 to 699
 • 500 to 599
 • 400 to 499
 • Dưới 400W
 • Full Modular
 • Semi Modular
 • Non Modular
 • ATX
 • SFX
 • Flex ATX
 • Redundant

Nguồn máy tính