● 80 PLUS PLATINUM

Hydro PTM PRO 1200W

AURUM PT 1200W

AURUM PT 1000W

AURUM PT 850W

HYDRO PTM 750W

HYDRO PTM 650W

HYDRO PTM 550W

HYDRO PTM+ 1200W

HYDRO PTM+ 850W

● 80 PLUS GOLD

HYDRO G PRO 1000W

HYDRO G PRO 850W

HYDRO G PRO 750W

HYDRO G PRO 650W

DAGGER PRO 650W

DAGGER PRO 550W

DAGGER PRO 750W

DAGGER PRO 850W

HYDRO G 850W

HYDRO G 750W

HYDRO G 650W

HYDRO X 650W

HYDRO X 550W

HYDRO X 450W

Dagger 600W

Dagger 500W

HYDRO GE 650W

HYDRO GE 550W

HYDRO GE 450W

HYDRO GE 850W

HYDRO GE 750W

CANNON PRO 2000W

Hydro GT PRO 850W

Hydro GT PRO 1000W

● 80 PLUS BRONZE

HYDRO (K) 700W

HYDRO (K) 600W

HYDRO (K) 500W

HYDRO (K) 700W

HYDRO (K) 600W

HYDRO (K) 500W

HEXA 85+ 650W

HEXA 85+ 550W

HEXA 85+ 450W

HEXA 85+ 350W

HYPER M85+ 650W

HYPER M85+ 550W

HYDRO PRO 700W

HYDRO PRO 600W

HYDRO PRO 500W

HYDRO PRO 800W

Hydro M PRO 500W

Hydro M PRO 600W

Hydro M PRO 700W

Hydro M PRO 800W

Hydro M PRO 750W

Hydro M PRO 850W

● Tiêu chuẩn 80 PLUS

HV PRO 650W

HV PRO 550W

HYPER K 700W

HYPER K 600W

HYPER K 500W

● Đáp ứng 80 PLUS

HYN 550

HYN 500

HYN 450

FlexGURU 300W

FlexGURU 250W

2016 Đăng ký bản quyền bởi FSP GROUP
FSP sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn và liên tục cải thiện trang web của chúng tôi để trở nên thân thiện với người dùng. Bằng cách tiếp tục chuyến thăm của bạn trên trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi .