Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego

Firma FSP gwarantuje, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych, oraz zapewnia okres gwarancyjny określony na opakowaniu zasilacza od daty zakupu.

Gwarancja dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku zwykłego użytkowania i traci ważność między innymi w następujących sytuacjach:

 • Wszelkie modyfikacje, niewłaściwe użytkowanie, uderzenie pioruna, wypadek, demontaż, niewłaściwe zastosowanie lub nieautoryzowana naprawa.
 • Usunięcie jakichkolwiek etykiet lub naklejek producenta.
 • Każda niewłaściwa obsługa, w tym używanie niezgodne z dostarczonymi instrukcjami produktu.
 • Podłączenie do niewłaściwego napięcia zasilania.
 • Wszelkie inne przyczyny, które nie są związane z wadą materiałową lub wykonawczą produktu.
 • Stosowanie przewodów modulowanych dostarczonych przez innych producentów.
 • Używanie przewodu Y do zwiększenia liczby złącz może spowodować spadek napięcia i uszkodzenie zasilacza, dlatego nie jest objęte gwarancją.
 • Akcesoria: karton, instrukcje i inne akcesoria nie są objęte gwarancją.
 • Wszystkie akcesoria, które działają niewłaściwie z powodu uszkodzenia fizycznego, takie jak: przewody USB, przedłużacze, przejściówki, adaptery, przewody zasilające, śruby, uchwyty mocujące, muszle słuchawkowe i wszystkie inne podobne akcesoria.
 • Każde nieodpowiednie środowisko lub sytuacja, która nie mieści się w ramach zwykłego użytkowania, w tym wydobywanie kryptowalut, nie podlega gwarancji.
 • Niniejsza gwarancja nie obejmuje między innymi takich zdarzeń jak: - Uszkodzenie, pogorszenie stanu lub niepoprawne działanie wynikające z: użytkowania systemu przy dużym obciążeniu, np. serwer przemysłowy, komputerowe narzędzie testowe, sprzęt górniczy.

* W przypadku, gdy polityka gwarancyjna może być inna w niektórych regionach, prosimy o kontakt z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą FSP, u którego produkt został zakupiony.