Warunki użytkowania

Warunki i zasady

Przed rozpoczęciem korzystania z tej strony prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz naszym zrzeczeniem się odpowiedzialności. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na te warunki. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie korzystaj z tej strony.

Akceptując te warunki, możesz swobodnie pobierać materiały wyświetlane na tej stronie wyłącznie do niekomercyjnego, osobistego użytku. Zachowujesz również wszystkie prawa autorskie i wszystkie inne uwagi dotyczące własności zawarte zgodnie z poniższym stwierdzeniem. Użytkownik nie może jednak modyfikować, rozpowszechniać, przekazywać, ponownie wykorzystywać, zamieszczać ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, w tym między innymi tekstu, obrazów, audio i wideo, bez uprzedniej pisemnej zgody FSP.

WARUNKI UŻYTKOWANIA I ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Warunki użytkowania I ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawartość tej strony oraz sama strona stanowią wyłączną własność FSP i są chronione prawami autorskimi.

Znaki handlowe, inne znaki, logotypy, nazwy, obrazy i produkty wyświetlane na tej stronie są zastrzeżonymi i niezastrzeżonymi znakami handlowymi lub innymi rodzajami własności intelektualnej będącymi własnością FSP lub stron trzecich i są przez nie kontrolowane lub licencjonowane.

Jakiekolwiek wykorzystanie tej strony i jej zawartości, w tym znaków handlowych, w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody FSP, z wyjątkiem osobistego użytku niekomercyjnego, jest surowo zabronione, a każde takie wykorzystanie lub inne naruszenie praw własności intelektualnej będzie natychmiast i w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo ścigane za pomocą wszelkich odpowiednich środków prawnych, w tym postępowania karnego, nakazu sądowego i roszczeń o odszkodowanie. Dlatego też znaki handlowe, inne znaki, logotypy, nazwy, obrazy i produkty wyświetlane na tej stronie nie stanowią żadnej gwarancji, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, ani żadnej licencji lub prawa do użytkowania bez uprzedniej pisemnej zgody FSP.

Informacje zawarte we wszelkiego rodzaju wiadomościach przesyłanych przez użytkownika na tę stronę są traktowane jako niepoufne i stanowią własność FSP. FSP może wykorzystać takie informacje w dowolnym celu, który uzna za stosowny, w tym między innymi do tworzenia stron internetowych dostosowanych do potrzeb użytkownika oraz do celów marketingowych.

Polityka prywatności

Firma FSP zobowiązuje się do ochrony prywatności osób odwiedzających jej stronę internetową na podstawie Polityki prywatności FSP. We wszystkich przypadkach – na żądanie – firma FSP usunie dane osobowe użytkownika ze swojej bazy danych, tym samym anulując jego rejestrację.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Ta strona i jej zawartość są dostarczane przez FSP bez wyraźnych lub dorozumianych oświadczeń lub gwarancji, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności w odniesieniu do niniejszej strony.

W odniesieniu do zawartości tej strony firma FSP nie gwarantuje ani nie deklaruje dokładności informacji zawartych na tej stronie i wyklucza wszelką odpowiedzialność za ewentualne błędy oraz pominięcia w zawartości tej strony.

Jako udogodnienie na tej stronie mogą być umieszczone łącza do innych stron, które nie są własnością firmy FSP ani nie są przez nią obsługiwane. Firma FSP nie ponosi odpowiedzialności za zawartość ani działanie takich stron.

Firma FSP nie gwarantuje ani nie deklaruje, że korzystanie przez użytkownika z zawartości tej strony nie będzie stanowiło naruszenia praw należących do stron trzecich.

Użytkownik korzysta z tej strony i przegląda ją na własne ryzyko. W związku z tym firma FSP wyklucza wszelką odpowiedzialność w jakiejkolwiek formie i o jakimkolwiek charakterze prawnym, wynikającą z korzystania lub niemożności korzystania z tej strony, w tym m.in. z powodu szkód w sprzęcie komputerowym użytkownika lub systemach komputerowych bądź sieciach, do których podłączony jest komputer użytkownika.

Firma FSP zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zastąpienia lub usunięcia jakiejkolwiek zawartości oraz może ograniczyć dostęp do tej strony lub przerwać jej dystrybucję w dowolnym momencie i według własnego uznania.

Dostęp do tej strony internetowej i korzystanie z niej oraz jej zawartość podlegają prawu Tajwanu i są interpretowane zgodnie z nim.