Polityka prywatności

FSP poważnie traktuje kwestie prywatności użytkownika.Prosimy o przeczytanie poniższych informacji, celem uzyskania dodatkowych informacji o naszych zasadach prywatności.

Zasady FSP dotyczące plików cookie

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki zapisywane w komputerze, gdy użytkownik odwiedza określone strony internetowe. Przy następnych odwiedzinach określonych stron internetowych, komputer odczyta pliki cookie i odtworzy je. Pliki cookie mogą być zapisywane przez serwer w celu zbierania różnych informacji, takich jak informacje identyfikacji osobowej, jak nazwisko, adres e-mail, numer telefoniczny, itd. Jednak, informacje które mogą zostać zapisane na stronie internetowej to informacje wprowadzone przez użytkownika. Strona internetowa nie korzysta z plików cookie do uzyskiwania informacji lub plików, które nie zostały dostarczone przez użytkownika. Nie mamy zamiaru naruszać prywatności użytkownika, podczas odwiedzin naszej strony.

Ustawienia cookie użytkownika na tej stronie internetowej.

Czas przechowywania plików cookie zależy od serwera, który automatycznie usunie zapisane pliki cookie lub zachowa je przez określony czas, po zamknięciu przez użytkownika przeglądarki. Można zmienić ustawienia przeglądarki, aby zezwolić lub nie zezwolić na zapisywanie plików cookie albo samemu usunąć zapisane pliki cookie po zamknięciu przeglądarki. Niezależnie od wspomnianych kwestii , odrzucenie żądań zapisania plików cookie, może spowodować, że niektóre funkcje nie będą prawidłowo wyświetlane na naszej stronie.

Możemy wykorzystywać pliki cookie do gromadzenia informacji w następującym celu:

1. Do identyfikacji strony internetowej i przeglądarki, do wykorzystywania w celu określenia języków i tymczasowego zapisania zapytania o cenę.

2. Do analizy trendów i poprawienia jakości naszej usługi. Podczas odwiedzin naszej strony internetowej, strona internetowa może wykorzystywać (Google Analytics) do zbierania ze strony internetowej informacji, które nie są danymi osobowymi, takich jak przeglądarka, system operacyjny, IP, nazwa domeny oraz średniego czasu przebywania przez użytkownika na tej stronie internetowej.

Kategorie plików cookie.

Kategorie plików cookie są następujące:

Ważne pliki cookie

Są ważne, ponieważ umożliwiają poruszanie się na stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji. Bez tych plików cookie, niektórych usług nie można dostarczyć - na przykład, zapamiętywanie poprzednich akcji (np. wprowadzonego tekstu i konfiguracji pojazdu) po powrocie na stronę w tej samej sesji.

Pliki cookie powiązane z działaniem

Gromadzenie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej - na przykład, najczęściej otwierane przez odwiedzającego strony oraz, czy użytkownik odbiera komunikaty błędu z niektórych stron. Te pliki cookie nie zapisują informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Zebrane informacje są agregowane i dlatego anonimowe. Te pliki cookie są używane wyłącznie do poprawiania działania strony internetowej i zwiększania pozytywnych odczuć użytkownika.

Funkcjonalne pliki cookie

Umożliwiają zapisywanie przez stronę internetową wcześniej wprowadzonych informacji (takich jak nazwy użytkownika, wybrane języki oraz lokalizacja użytkownika), dzięki czemu można oferować użytkownikowi poprawione i bardziej spersonalizowane funkcje. Na przykład, strona internetowa może zaoferować użytkownikowi informację o lokalnym podatku składającym się na cenę, jeśli wykorzystuje plik cookie do zapamiętywania regionu, w którym aktualnie przebywa użytkownik. Funkcjonalne pliki cookie są także używane do włączania funkcji wymaganych przez użytkownika, takich jak odtwarzanie wideo. Te pliki cookie zbierają anonimowe informacje i nie mogą śledzić ruchów użytkownika na innych stronach internetowych.

Marketingowe pliki cookie

Są używane do dostarczania reklam i innych elementów komunikacji bardziej dopasowanych do użytkownika i jego zainteresowań. Są one także używane do ograniczenia czasu wyświetlania reklamy i pomagają ocenić skuteczność kampanii reklamowych. Zapamiętują one, czy użytkownik odwiedził stronę internetową, a ta informacja może być współdzielona z innymi organizacjami, takimi jak agencje reklamowe. Pliki cookie do zawężania grup odbiorców i reklamy często są połączone z funkcjonalnością strony dostarczaną przez inne organizacje.

Zasady FSP dotyczące prywatności

Firma FSP rozumie, że wykorzystywanie informacji o użytkowniku wymaga jego zaufania. Firma FSP jest zaangażowana w stosowanie najwyższych standardów utrzymania prywatności danych i wykorzysta informacje o użytkowniku wyłącznie do wyraźnie określonych celów, zgodnie z prawem użytkownika do ochrony danych.

JAKIE INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU MOGĄ BYĆ ZBIERANE.

Mogą być zbierane następujące rodzaje informacji osobowych o użytkowniku:

Szczegóły kontaktu

 • Nazwa
 • Adres firmy
 • Kraj
 • Numery telefoniczne
 • Adres e-mail

Strona internetowa i wykorzystaniekomunikacji

 • Sposób korzystania przez użytkownika z naszej stronyinternetowej oraz to, czy użytkownik otwiera i przekazuje dalej nasze elementykomunikacji, włącznie z informacjami zebranymi przez cookie i inne technologieśledzenia (nasze Cookie Policy).
 • Informacje o sprzedaży i usługach
 • Powiązanie ze sprzedażą i usługami, włącznie z reklamacjami, roszczeniami i pomocą techniczną.

PLIKI DZIENNIKA SERWERA.

Firma FSP automatycznie zbiera i zapisuje w "plikach dziennika serwera", informacje automatycznie przesyłane nam przez przeglądarkę. Jednak, nie przechowujemy tych danych.

Są to:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL odwołującej się strony
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas realizacji żądania od serwera
 • Adres IP

Firma FSP wykorzystuje Google Analytics do dopasowania z maksymalną, możliwą precyzją treści naszej strony internetowej do zainteresowań użytkownika i w ten sposób poprawia naszą ofertę dla użytkownika. W celu identyfikacji preferencji używania i szczególnie popularnych obszarów stron internetowych.

Podczas używania narzędzia do analizy, dane mogą być przenoszone do serwerów znajdujących się na terenie USA i tam przetwarzane. Należy pamiętać o następujących kwestiach: Unia Europejska uważa USA jako kraj bez "odpowiedniego poziomu zabezpieczenia" w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych zgodnie ze standardami UE. Jednak, ten poziom zabezpieczenia można zmienić dla indywidualnych firm, poprzez wydanie odpowiednich certyfikatów, zgodnie z "Tarczą Prywatności UE-USA".

Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy zbierali i analizowali informacji o odwiedzaniu przez niego naszej strony internetowej z wykorzystaniem wspomnianego powyżej narzędzia analitycznego, może to zgłosić w dowolnym czasie z efektem działania przy przyszłych odwiedzinach ("rezygnacja").

Poniżej znajdują się informacje o dostawcach wykorzystywanego przez narzędzia analitycznego oraz odpowiednia opcja rezygnacji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

JAK ZBIERAMY INFORMACJE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA.

Oto główne sposoby zbierania przez nas informacji o użytkowniku:

 • Gdy użytkownik skontaktuje się z nami bezpośrednio przez nasze strony internetowe lub przez infolinie klienta celem uzyskania informacji o naszych produktach i usługach.
 • Przy bezpośrednim zakupieniu u nas produktu lub usługi.
 • W odpowiedzi na nasze bezpośrednie kampanie marketingowe.
 • Przez transfer szczegółów dotyczących kontaktu z autoryzowanych centrów lub innych stron trzecich.
 • Przez uzyskanie danych osobowych użytkownika z innych źródeł, na przykład ze stron mediów społecznościowych.
 • Gdy użytkownik daje nam informacje w imieniu kogoś innego, musi się upewnić, że posiada pozwolenie tej osoby oraz, że ta osoba zapoznała się wcześniej z tymi Zasadami dotyczącymi prywatności.
 • Osoby w wieku poniżej 16 lat nie powinny dostarczać nam żadnych osobistych informacji, bez pozwolenia rodzica lub opiekuna.

JAK INFORMACJE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE.

Informacje zebrane od użytkownika są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług wymaganych przez użytkownika. Usługi te obejmują, ale nie tylko, dostarczanie newsletterów, działań promocyjnych, wydarzeń, informacji o produkcie, pomocy technicznej dotyczącej używania naszych produktów, usług naprawy i wymiany i/lub dostarczania usług zarządzania biurem, włącznie ale nie tylko z monitoringiem u klienta, usługami konserwacji i kontroli naszych produktów.

Przed uruchomieniem subskrypcji naszych usług zapytamy użytkownika o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY INFORMACJE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA.

Firma FSP zachowuje informacje dotyczące użytkownika tak długo, jak sąpotrzebne i wyłącznie do celów dla których je uzyskaliśmy. Ograniczamy dostępdo informacji o użytkowniku wyłącznie do osób, które wymagają ich doodpowiedniego celu. Czas przechowywania wynosi jeden miesiąc, następnieinformacje osobowe użytkownika są niszczone.

KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU.

Nie udostępniamy informacji osobowych użytkownika żadnym stronom trzecim spoza firmy FSP oprócz następujących okoliczności:

 • Powiązanym z nami firmom i oddziałom - Możemy dostarczać informacje osobowe użytkownika powiązanym z nami firmom i oddziałom lub innym zaufanym firmom albo osobom w celu przetwarzania lub przechowania dla nas informacji o użytkowniku.
 • Naszym partnerom serwisowym - Nasi partnerzy serwisowi mogą świadczyć dla nas usługi. Musimy udostępniać im zastrzeżone informacje osobowe użytkownika w celu dostarczania użytkownikowi usług. W wyjątkowych sytuacjach, musimy dostarczać informacje osobowe użytkownika twórcom oprogramowania/menedżerowi konta w celu skonfigurowania konta użytkownika.
 • Gdy wymaga tego prawoInformacje osobowe użytkownika udostępnimy innym firmom, organizacjom lub osobom indywidualnym spoza FSP, jeśli będziemy mieli pewność co do tego, że dostęp, korzystanie, utrzymanie lub ujawnienie informacji osobowych użytkownika jest niezbędne do:
 • - zapewnienia zgodności z odpowiednim prawem, przepisami, procesami prawnymi lub możliwymi do wyegzekwowania wymaganiami rządowymi;

  - realizacji naszych usług, włącznie z badaniem możliwości potencjalnych wykroczeń;

  - wykrywania, zapobiegania możliwym oszustwom, sprawdzania naruszania zasad zabezpieczenia lub zagadnień technicznych; i

  - do zabezpieczenia w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa danych lub bezpieczeństwa użytkownika/publicznego.

JAK ZMIENIĆ PREFERENCJE UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI.

W celu zachowania zgodności z wymaganiami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), użytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności marketingu lub wycofać swoją zgodę w odniesieniu do sposobu wykorzystywania przez firmę FSP swoich informacji osobowych, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do: privacy@fsp-group.com.tw

Firma FSPwykorzystuje pliki cookie do optymalizacji strony internetowej i jej stałegopoprawiania, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna w używaniu.Przez kontynuowanie odwiedzin na tej stronie internetowej, użytkownik wyrażazgodę na używanie plików cookie. W celu uzyskania dalszych informacji, należyprzeczytać nasze Zasady dotyczące prywatności.