Žádost o reklamaci

FSP zaručuje, že produkt bude bez vad materiálu a zpracování, a poskytuje záruční dobu uvedenou na obalu produktu ode dne nákupu.

Záruka se vztahuje na škody způsobené běžným používáním a je neplatná, pokud je důsledkem následujících situací:

 • Jakákoli úprava, zneužití, zásah blesku, nehoda, demontáž, nesprávné použití nebo neoprávněná oprava.
 • Odstranění jakýchkoli výrobních štítků nebo nálepek.
 • Jakákoli nesprávná obsluha, včetně použití, které není v souladu s dodanými pokyny k produktu.
 • Připojení k jakémukoli nesprávnému zdroji napětí.
 • Jakákoli jiná příčina, která se netýká vady materiálu nebo zpracování produktu.
 • Použití modulárních vodičů od jiných výrobců není povoleno.
 • Použití Y kabelu ke zvýšení konektorů může způsobit pokles napětí a poškození napájecího zdroje, a proto se na něj nevztahuje záruka.
 • Příslušenství: na papírový karton, návod a další příslušenství se záruka nevztahuje.
 • Veškeré příslušenství, které nefunguje v důsledku fyzického poškození, jako jsou: USB kabely, prodlužovací kabely, adaptérové kabely, adaptéry, napájecí kabely, šrouby, upevňovací držáky, náušníky a veškeré další podobné příslušenství.
 • Jakékoli nevhodné použití, včetně těžby kryptoměn, a proto není zaručena.
 • Tato záruka se nevztahuje na: Poškození, zhoršení nebo nesprávné funkce způsobené: používáním systému s vysokou zátěží, např. průmyslový server, počítačový testovací nástroj, těžební hardware.

*Záruční podmínky se mohou v určitých regionech lišit; kontaktujte prosím místního autorizovaného prodejce FSP, kde jste produkt zakoupili.