Zásady ochrany osobních údajů

Společnost FSP přistupuje k vašemu soukromí velmi vážně.

V následující části si přečtěte více o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Zásady společnosti FSP pro používání souborů cookie

Co jsou soubory cookie?

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají do vašeho počítače, když navštěvujete určité weby. Když navštěvujete určité weby, váš počítač tyto soubory cookie načte a znovu uloží. Soubory cookie může ukládat server pro shromažďování nejrůznějších informací, včetně osobně identifikovatelných, například jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo atd. Nicméně informace, které může web uchovávat, jsou informace, které jste sami zadali. Web nemůže používat soubory cookie k získávání informací nebo souborů, které jste nikdy neposkytli. Nemáme v úmyslu narušovat vaše soukromí, když navštěvujete náš web.

Vaše nastavení souborů cookie na tomto webu.

O času uložení souborů cookie může rozhodnout server, který automaticky odstraní uložené soubory cookies nebo je bude uchovávat po určitou dobu od ukončení prohlížeče. V nastavení svého prohlížeče můžete povolit nebo zakázat požadavky na uchovávání souborů cookie nebo můžete odstranit uložené soubory cookies sami, když ukončíte prohlížeč. Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti, když zakážete požadavky na ukládání souborů cookie, některé funkce na našem webu se vám nemusí zobrazit správně.

Můžeme používat soubory cookie ke shromažďování k následujícím účelům:

1. K identifikování webu a prohlížeče, k určení typu jazyka a k dočasnému uložení dotazu na cenu.

2. K analyzování trendů a zvyšování kvality našich služeb. Když navštívíte náš web, může tento web použít (Google Analytics) ke shromažďování informací, které nejsou osobní, například prohlížeč, operační systém, IP adresa, název domény z webu a průměrná doba, kterou jste strávili na webu.

Kategorie souborů cookie.

Soubory cookie dělíme do následujících kategorií:

Nezbytné soubory cookie

Jsou nezbytné, protože vám umožňují pohybovat se po webu a používat jeho funkce. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat některé služby – tyto soubory cookie si například pamatují předešlé akce (např. vložený text) při navigaci zpět na stránku v rámci stejné relace.

Výkonové soubory cookie

Shromažďují informace o tom, jak návštěvníci celkové používají webové stránky, například na které stránky vstupují nejčastěji a zda dostávají z webových stránek chybové zprávy. Tyto soubory cookie neukládají informace, které by umožňovaly identifikovat uživatele. Nashromážděné informace jsou agregovány, a proto jsou anonymní. Tyto soubory cookie se používají výhradně k vylepšení výkonnosti webu a zároveň ke zvýšení spokojenosti uživatelů.

Funkční soubory cookie

Umožňují webu ukládat informace, které již byly zadány (například uživatelská jména, jazykové volby a vaši polohu), takže vám mohou nabídnout vylepšené a personalizovanější funkce. Web může například nabídnout místní cenově odpovídající informace o dani, pokud používá soubor cookie k zapamatování oblasti, ve které se právě nacházíte. Funkční soubory cookie se rovněž používají k aktivaci vámi požadovaných funkcí, například přehrávání videí. Tyto soubory cookie shromažďují anonymní informace a nelze sledovat váš pohyb na dalších webech.

Marketingové soubory cookie

Slouží k zasílání reklam a další komunikace, která lépe odpovídá vám a vašim zájmům. Také se používají k omezení počtu zobrazení reklamy a pomáhají měřit účinnost reklamních kampaní. Pamatují si, zda jste navštívili web či nikoli, a tyto informace lze sdílet s dalšími organizacemi, například s reklamními agenturami. Soubory cookie pro vylepšování zacílení reklam na skupiny budou často spojeny s funkcí webu, kterou poskytují jiné organizace.

Zásady společnosti FSP pro ochranu osobních údajů

Společnost FSP si uvědomuje, že pro své používání vašich osobních údajů potřebuje vaši důvěru. Společnost FSP se zavázala dodržovat nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a bude používat vaše údaje pouze k jasně popsaným účelům a v souladu s vašimi právy na ochranu osobních údajů.

JAKÉ ÚDAJE O VÁS MOHOU BÝT SHROMAŽĎOVÁNY.

Mohou o vás být shromažďovány následující typy osobních údajů:

Kontaktní údaje

 • Jméno
 • Adresa společnosti
 • Země
 • Telefonní čísla
 • E-mailová adresa

Používání webu a komunikace

 • Jak používáte náš web a zda otevíráte nebo předáváte naše sdělení, včetně informací shromažďovaných prostřednictvím souborů cookies a dalších sledovacích technologií (naše Cookie Policy).
 • Informace o prodeji a službách
 • Souvisí s nákupy a službami, včetně stížností, reklamací a technické podpory.

SOUBORY PROTOKOLU SERVERU.

Společnost FSP automaticky shromažďuje a uchovává informace, které nám váš prohlížeč automaticky přenáší v „souborech protokolu serveru“. Tato data ovšem neuchováváme.

Patří sem:

 • Typ a verze prohlížeče
 • Používaný operační systém
 • Adresa URL odkazovatele
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas požadavku serveru
 • IP adresa

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ WEBU A SOUBORY COOKIE

Společnost FSP používá Google Analytics pro co nejpřesnější přizpůsobení obsahu našeho webu vaši zájmům a tímto způsobem vylepšovat nabídku pro vás. Abychom identifikovali uživatelské preference a zejména oblíbené části webů.

Při používání tohoto analytického nástroje mohou být data přenášena na servery v USA a zde zpracovávána. Věnujte pozornost následujícím informacím: Evropská unie považuje USA za zemi, ve které neexistuje „odpovídající úroveň ochrany“ osobních údajů pro zpracovávání osobních údajů v souladu se standardy EU. Tuto úroveň ochrany lze ovšem pro individuální společnosti nahradit certifikací v souladu s tzv. „EU-U.S. Privacy Shield“.

Pokud nechcete, abychom shromažďovali a analyzovali informace o vaší návštěvě našeho webu pomocí výše uvedeného analytického nástroje, můžete to kdykoli v budoucnosti odmítnout („výslovně odmítnout“).

Níže najdete informace o poskytovatelích analytického nástroje, který používáme, a příslušnou volbu odmítnutí: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE.

Toto jsou hlavní způsoby shromažďování vašich osobních údajů:

 • Pokud nás kontaktujete přímo prostřednictvím našich webů nebo prostřednictvím horkých linek pro zákazníky s žádostí o informace o našich produktech a službách.
 • Pokud si přímo od nás zakoupíte produkt nebo službu.
 • Pokud odpovíte na naše kampaně přímého marketingu.
 • Pokud jsou vaše kontaktní údaje přeneseny z autorizovaných středisek nebo jiných třetích stran.
 • Pokud jsme získali vaše osobní údaje z jiných zdrojů, například ze sociálních sítí.
 • Pokud poskytujete informace jménem někoho jiného, musíte zajistit, že máte jeho svolení a že se předem seznámil s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
 • Pokud jste mladší 16 let, neposkytujte nám žádné své údaje, nemáte-li svolení svého rodiče nebo zákonného zástupce.

JAK MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁNY.

Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou používány pouze pro poskytování služeb podle vašeho požadavku. Mezi takové služby mimo jiné patří poskytování zpravodajů, propagační aktivity, akce, informace o produktech, technická podpora ohledně používání našich produktů, opravy a výměny a/nebo poskytování služeb administrativní správy, mimo jiné sledování v místě, služby údržby a řízení vašich produktů.

Než se přihlásíte k odběru těchto služeb, požádáme vás o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE.

Společnost FSP uchovává vaše údaje pouze po dobu nezbytně nutnou a pouze k účelu, ke kterému je získala. Omezujeme přístup k vašim údajům pouze na osoby, které je potřebují použít k příslušnému účelu. Náš interval uchovávání je jeden měsíc a poté budou vaše osobní údaje zlikvidovány.

S KÝM MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLET.

Nesdílíme vaše osobní údaje s žádnými třetími stranami vně společnosti FSP, pokud nedojde k některé z následujících okolností:

 • S našimi partnerskými a přidruženými společnostmi - Můžeme poskytovat vaše osobní údaje našim partnerským a přidruženým společnostem nebo jiným důvěryhodným podnikům nebo osobám pro zpracovávání nebo uchovávání vašich údajů pro nás.
 • S našimi servisními partnery - Naši servisní partneři nám mohou poskytovat služby. Aby vám mohli poskytovat služby, potřebujeme s nimi sdílet vaše zaregistrované osobní údaje. V případě jedinečných aplikací potřebujeme sdílet vaše osobní údaje s vývojáři softwaru/manažerem zákaznického účtu, aby bylo možné vytvořit váš účet.
 • Ze zákonných důvodůBudeme sdílet vaše osobní údaje se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci vně společnosti FSP, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup, používání, zachování nebo poskytnutí vašich osobních údajů je přiměřeně nutný pro:
 • - plnění platných zákonů, předpisů, zákonných procesů nebo vynutitelných požadavků státních orgánů;

  - realizaci našich služeb, včetně vyšetřováním možných přestupků;

  - detekování, prevence možného podvodu, porušení zabezpečení nebo technické potíže; a

  - ochranu před poškozením našich práv, majetku nebo zabezpečení dat nebo veřejné bezpečnosti jiného uživatele.

JAK MĚNIT VAŠE PREFERENCE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Abyste splnili požadavky obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR), můžete měnit své preference ochrany osobních údajů při marketingu nebo odvolat svůj souhlas s tím, jak společnost FSP používá vaše osobní údaje, odesláním e-mailu na: privacy@fsp-group.com.tw