Podmínky používání

Podmínky a ustanovení

Přečtěte si prosím před navštívením těchto stránek tyto Podmínky a ustanovení a naše naše Zřeknutí se odpovědnosti. Používáním těchto stránek dáváte najevo souhlas s těmito podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky.

Pokud souhlasíte s těmito podmínkami, můžete volně stahovat materiály z těchto stránek pro nekomerční a jiné osobní použití. Také si ponecháváte všechna autorská práva a všechny další obsažené informace o vlastnictví v souladu s níže uvedeným. Nesmíte však měnit, distribuovat, přenášet, opětovně používat nebo jinde publikovat obsah těchto stránek pro veřejné nebo komerční účely, ať už jde o text, obrázky, audio a video bez předchozího písemného souhlasu společnosti FSP.

PODMÍNKY UŽITÍ A ZŘEKNUTÍ SE ZODPOVĚDNOSTI

Podmínky užití

Obsah těchto stránek a stránky samotné jsou výhradním majetkem společnosti FSP a jsou chráněny autorskými právy.

Ochranné známky a jiné značky, loga, názvy, obrázky a produkty zobrazené na těchto stránkách jsou registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami nebo jiným duševním vlastnictvím a vlastněné, řízené nebo licencované společností FSP nebo třetími stranami.

Jakékoli použití těchto stránek a obsahu těchto stránek včetně ochranných známek v jakékoli podobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti FSP je kromě vašeho osobního nekomerčního použití, přísně zakázáno a každé takové použití nebo jiné porušení duševního vlastnictví společnosti FSP bude okamžitě a v plné výši stanovené zákonem řešeno prostřednictvím relevantních právních prostředků včetně trestního stíhání, soudního zákazu a nároků na náhradu škody.

Proto ochranné známky, jiné značky, loga, názvy, obrázky a produkty zobrazené na těchto stránkách nevyužívají žádné dotace a implicitně uplatňují právní či jiné překážky nebo licence a právo k užívání není možné předchozího písemného souhlasu společnosti FSP.

Ochrana osobních údajů

Společnost FSP se zavazuje chránit soukromí návštěvníků svých webových stránek založených na ochraně osobních údajů FSP.

Ve všech případech na požádání FSP odstraní vaše osobní údaje ze své databáze a tím zruší vaši registraci.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto stránky a obsah těchto stránek je poskytován společností FSP a neposkytuje žádné výslovné ani implicitní záruky včetně, ale nikoli výhradně předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení zákona ve vztahu k tomuto rozhodnutí.

Pokud jde o obsah těchto stránek, společnost FSP nezaručuje ani neprohlašuje správnost informací obsažených na těchto stránkách a FSP se zříká jakékoli povinnosti či odpovědnosti za případné chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky.

Pro pohodlnější prohlížení mohou být na těchto stránkách poskytnuty odkazy na jiné stránky, které nejsou vlastněné nebo provozované společnosti FSP. FSP nepřebírá žádnou zodpovědnost za obsah nebo fungování těchto stránek.

Společnost FSP nezaručuje ani neprohlašuje, že užívání obsahu těchto stránek nebo představovat porušení práv patřících třetím stranám.

Vaše používání a prohlížení této stránky je na vaše vlastní riziko. Společnost FSP se tak zříká veškeré odpovědnosti v jakékoli formě a v jakékoli právní povaze, které vyplývají z používání nebo nemožnosti používat tuto stránku včetně, ale nikoli výhradně škody na vašem počítačovém vybavení nebo počítačových systémech a sítím, ke kterým je počítač připojen.

Společnost FSP si vyhrazuje práva pozměňovat, modifikovat nebo mazat část obsahu, nebo může omezit přístup či přerušit provoz těchto stránek, a to kdykoli a na základě vlastního uvážení.

Váš přístup a používání těchto webových stránek a jejich obsah se bude řídit a bude interpretován v souladu se zákony na Tchaj-wanu.