...

Các Yêu Cầu về Việc Bảo Hành

FSP đảm bảo rằng sản phẩm sẽ không có lỗi về vật liệu và tay nghề trong quá trình sản xuất, đồng thời cung cấp thời hạn bảo hành được xác định trên gói sản phẩm từ bộ nguồn vào ngày mua hàng.

Bảo hành được áp dụng cho các thiệt hại gây ra thông qua việc sử dụng thông thường và bị vô hiệu nếu xảy ra, nhưng chúng tôi có thể từ chối bảo hành trong các tình huống sau đây:

 • Bất kỳ sửa đổi nào, sử dụng không đúng mục đích, sét đánh, tai nạn, tháo gỡ, ứng dụng sai, hoặc sửa chữa trái phép.
 • Tháo gỡ hoặc loại bỏ bất kỳ nhãn hoặc nhãn dán nào của nhà sản xuất.
 • Bất kỳ sự hoạt đúng không đúng, bao gồm bất kỳ việc sử dụng không theo bất kỳ hướng dẫn sử dụng sản phẩm được cung cấp.
 • Kết nối với bất kỳ nguồn điện điện áp không phù hợp hoặc không ổn định.
 • Bất kỳ nguyên nhân nào khác không liên quan đến lỗi sản phẩm trong vật liệu hoặc tay nghề trong quá trình sản xuất.
 • Việc sử dụng dây được điều chế do các nhà sản xuất khác cung cấp sẽ không được bảo hành.
 • Sử dụng cáp Y để tăng các đầu nối có thể làm giảm điện áp và làm hỏng nguồn điện, và do đó sẽ không được chấp nhận bảo hành.
 • Phụ kiện: thùng carton, sách hướng dẫn và các phụ kiện khác sẽ không được bảo hành.
 • Tất cả các phụ kiện bị trục trặc do hư hỏng vật lý như: cáp USB, cáp mở rộng, cáp adapter, adapter, dây nguồn, ốc vít, giá đỡ, ốp tai nghe, và tất cả các phụ kiện tương tự khác.
 • Bất kỳ môi trường, hoặc tình huống không phù hợp nào không được sử dụng bình thường bao gồm khai thác dịch vụ điện tử sẽ không được chấp nhận bảo hành.
 • Bảo hành này sẽ không bao gồm với các sự kiện, trường hợp sau đây:
       -Hư hỏng hoặc trục trặc do: sử dụng hệ thống tải cao, ví dụ: máy chủ công nghiệp, công cụ kiểm tra máy tính, phần cứng khai thác.
 • *Trong trường hợp chính sách bảo hành có thể khác nhau ở một số khu vực nhất định; vui lòng liên hệ với đại lý FSP ủy quyền tại địa phương nơi mua sản phẩm.